Ajankohtaista

JBO体育: Kuusi akatemiahanketta kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnalta

竟博 www.cclhjd.com Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta on my?nt?nyt Jyv?skyl?n yliopistoon rahoituksen kuudelle uudelle akatemiahankkeelle. Joukossa on nelj? konsortiota, joissa tutkimusta tehd??n useamman organisaation v?lisen? yhteisty?n?. Nelivuotiset tutkimusryhm?t aloittavat syyskuun alussa.

Toimikunta painotti valinnoissaan akatemiahankkeita, joissa korkea laatu yhdistyy vahvaan akateemiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Lis?ksi toimikunta korosti valinnoissaan tieteidenv?lisyytt?, kansainv?list? yhteisty?t? ja liikkuvuutta, kansainv?lisesti korkeatasoista ja eettisesti kest?v?? tutkimusta, tieteellisten l?pimurtojen syntymist? sek? uusia monitieteisi? tutkimusaiheita ja l?hestymistapoja.

Toimikunta antoi my?nteisen p??t?ksen kaikkiaan 63 uudelle akatemiahankkeelle. My?nteisten rahoitusp??t?sten osuus nousi l?hes 15 prosenttiin viime vuoden vajaasta 12 prosentista. Yhteens? toimikunta rahoittaa akatemiahankkeita 31 miljoonalla eurolla.

Jyv?skyl?n yliopistoon rahoitusta saaneet tutkimusryhm?t eli itsen?iset hankkeet tai konsortioiden osahankkeet johtajineen ovat:

Outi Merisalo, kieli- ja viestint?tieteiden laitos: My?h?iskeskiajan ja varhaisen uuden ajan kirjastot tiedon s?ilytt?jin?, perinteen suojelijoina ja muutoksen katalyytteina (439?365 €). Kansainv?linen kirjahistoriallinen hanke tarttuu kirjaston monitahoiseen rooliin my?h?iskeskiajalla ja varhaisella uudella ajalla (n. 1250 - n. 1650). P??m??r?n? on selvitt??, miten tutkitut kokoelmat toimivat toisaalta vanhan s?ilytt?jin?, toisaalta uusien ajatuskulkujen innostajina.

Jari Ojala, historian ja etnologian laitos: Suomen talouden mallinnus 1500 - 2020: historiallisten aikasarjojen rakentaminen ja analyysi (480?000 €). Hankkeessa analysoidaan Suomen esimodernin ajan taloutta (noin 1500 - 1860). Tavoitteena on ker?t? ja analysoida aineistoa, jolla saa aiempaa tarkemman kuvan Suomen esimodernista taloudesta ja linkitt?? aineisto olemassa oleviin kasvusarjoihin, jotka ulottuvat t?h?n p?iv??n.

Taru Feldt, psykologian laitos: Ty?n intensifikaatio ja sen hallinta itses??telyn voimavarojen avulla: laaja vertaileva tutkimus eri ammatti- ja ik?ryhmiss? (232?000 €). Feldt on partnerina konsortiohankkeessa, jossa tutkitaan ty?n intensifikaatiota ja siit? nousevia uudenlaisia ty?n vaatimuksia sek? niiden vaikutuksia ty?ntekij?iden hyvinvointiin ja ty?ss? suoriutumiseen. Konsortiota johtaa Saija Mauno (TAY).

Urpo Kovala, musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos: Populismin valtavirtaistuminen (POVA) (259?000 €). Kovala on partnerina konsortiohankkeessa, jossa tutkitaan erilaisia muotoja, joilla populismi valtavirtaistuu 2000-luvun Euroopassa ja Amerikassa. Konsortiota johtaa Juha Herkman (HY).

Sari P?yh?nen, soveltavan kielentutkimuksen keskus: Rajojen yli - Kuulumisen performansseja ja narratiiveja taiteen keinoin (280?000 €). P?yh?nen johtaa konsortiohanketta, jossa tutkitaan taiteen keinoin vasta maahan muuttaneiden ja pitk??n tai aina maassa asuneiden ihmisten kuulumista fyysisiin, sosiaalisiin ja virtuaalisiin paikkoihin. Hankkeen partnerina on Tuija Saresma musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitokselta (280?000 €).

Katariina Salmela-Aro, psykologian laitos: Silta tulevaisuuteen - Digitalisaation vaikutukset nuorten oppimiseen sek? tunteiden, aivojen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen kehitykseen (280?000 €). Salmela-Aro johtaa konsortiohanketta, jonka kansainv?linen ryhm? tutkii digitalisaation vaikutuksia nuorten oppimiseen sek? tunteiden, aivojen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen kehitykseen. Hankkeen toinen osapuoli on Kirsti Lonka (HY).

Lis?tietoja:

professori Outi Merisalo, +358 40 805 3211, outi.o.merisalo@www.cclhjd.com

professori Jari Ojala, +358 400 247 387, jari.ojala@www.cclhjd.com

yliopistotutkija Taru Feldt, +358 40 805 3485, taru.m.feldt@www.cclhjd.com

yliopistotutkija Urpo Kovala, +358 40 805 3836, urpo.k.kovala@www.cclhjd.com

professori Sari P?yh?nen, +358 400 248 057, sari.h.p?yh?nen@www.cclhjd.com

post doc -tutkija Tuija Saresma, +358 40 805 3841, tuija.saresma@www.cclhjd.com

professori Katariina Salmela-Aro, +358 40 805 4675, katariina.j.salmela-aro@www.cclhjd.com

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,